Изберете страница

МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД

http://mig-kuklen-asenovgrad.eu

Информация за клиента:

Местна инициативна група-Куклен-Асеновград е доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на община Куклен и населените места от община Асеновград, без строителните граници на гр. Асеновград. Сдружението ще насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление

За този клиент закупихме хостинг и домейн, направихме нов сайт по европейски проект. Изпълнихме на 100 % желанието на клиента за информационен сайт с добра визия.

Услуги:

Уеб дизайн, базова оптимизация на сайта.

Tехнологии:

Word Press

%

ОПИТ

%

ТАЛАНТ

%

ВЪЛШЕБСТВО