Изберете страница

 

Цени

За изработка на нов сайт – пакетна цена от 3500 лв до 12000 лв за стандартен сайт

За изработка на нов електронен магазин – пакетна цена от 5500 лв до 15000 лв за стандартен магазин

Цените включват, но не се ограничават до:

  • Закупуване на домейн, хостинг и SSL за период от една година, датата на закупуване на домейна се вписва в приемо-предавателния протокол, като домейнът се регистрира на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  • Изграждане на сайта/магазина на новия домейн, с опция за до 3 дни изграждане на временна страница Начало и временна страница Контакти, на които ако дизайнът бъде одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да си останат непроменени и допълнени.
  • Дизайн и изработка на Интернет сайт /на WordPress/ на Български език с Политика за Поверителност /Предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.
  • Адаптивен дизайн на сайта/магазина /Responsive/;
  • Базова оптимизация /SEO/ с проследяемост до 3 месеца от подписване на Приемо-предавателен Протокол.
  • Създаване на профил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Гугъл. Внедряване на код за Карта от Гугъл в страницата с Контакти. Внедряване на кодове за проследяване на трафика от сайта/магазина на български на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  • Внедряване на социални икони /Facebook, Google и други/ в сайта /по желание/.
  • Внедряване на Facebook Мessenger приложение в сайта /по желание/.
  • В цената е включена промяната до 3 пъти на дизайнът на отделните елементи, за които няма указания за изпълнението им в Заданието.
  • Обучение за работа с контролния панел на сайта – до 4 астрономически часа в рамките на до 2 посещения /при нужда/.

Цена за редизайн на сайт – поискайте оферта

Редизайн на страница от сайт/магазин изработен от Фавикон ЕООД – Цените започват от 350 лева и зависят от обема работа.

SSL – инсталация и настройка – 30 лв. /сертификатът се заплаща отделно/

Политика на поверителност – базова цена за сайт – 350 лева, за магазин е по договарне.

 

Дизайн на лого – от 250 лв до 950 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Дизайн на фавикон – от 50 лв до 150 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Дизайн на банер – от 250 лв до 650 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Дизайн на картичка – от 80 лв до 150 /след предварително обсъждане с клиента/

Поддръжка на сайт:

      Месечна поддръжка – по Договор в зависимост от включените услуги

      Еднократна поддръжка – 80 лв на започнат час

Компютърна поддръжка – 90 лв на започнат час

Продуктова / портретна фотография с обработка на изображенията – по предварителна уговорка

Фото заснемане на събития – по предварителна уговорка

Всички клиенти получават Договор за услугата и подписват Приемо-предавателен протокол за извършената работа.

Цените са без ДДС. Плащането на фактурите става само по банка.