Изберете страница

Цени

За изработка на нов сайт – пакетна цена от 1500 лв до 7500 лв за стандартен сайт

За изработка на нов електронен магазин – пакетна цена от 2500 лв до 9500 лв за стандартен магазин

      Цените включват, но не се ограничават до:

  • Закупуване на домейн и хостинг за период от една година, датата на закупуване на домейна се вписва в приемо-предавателния протокол, като домейнът се регистрира на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  • Изграждане на сайта/магазина на новия домейн, с опция за до 3 дни изграждане на временна страница Начало и временна страница Контакти, на които ако дизайнът бъде одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да си останат непроменени и допълнени.
  • Дизайн и изработка на Интернет сайт /на WordPress/ на Български език с Политика за Поверителност /Предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.
  • Адаптивен дизайн на сайта/магазина /Responsive/;
  • Базова оптимизация /SEO/ с проследяемост до 3 месеца от подписване на Приемо-предавателен Протокол.
  • Създаване на профил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Гугъл. Внедряване на код за Карта от Гугъл в страницата с Контакти. Внедряване на кодове за проследяване на трафика от сайта/магазина на български на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  • Внедряване на социални икони /Facebook, Google и други/ в сайта /по желание/.
  • Внедряване на Facebook Мessenger приложение в сайта /по желание/.
  • В цената е включена промяната до 3 пъти на дизайнът на отделните елементи, за които няма указания за изпълнението им в Заданието.
  • Обучение за работа с контролния панел на сайта – до 4 астрономически часа в рамките на до 2 посещения /при нужда/.

Цена за редизайн на сайт – поискайте оферта

Редизайн на страница от сайт/магазин изработен от Фавикон ЕООД – Цените започват от 120 лева и зависят от обема работа

Дизайн на лого – от 60 лв до 250 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Дизайн на фавикон – от 20 лв до 80 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Дизайн на банер – от 50 лв до 150 лв /след предварително обсъждане с клиента/

Поддръжка на сайт:

      Месечна поддръжка – по Договор в зависимост от включените услуги

      Еднократна поддръжка – 50 лв на започнат час

Компютърна поддръжка – 50 лв на започнат час

Продуктова фотография с обработка на изображенията – от 60 лева на час /10 изображения/

Портретна фотография с обработка на изображенията – от 80 лева на час /10 изображения/

Фото заснемане на събития по предварителна уговорка

Всички клиенти получават Договор за услугата и подписват Приемо-предавателен протокол за извършената работа.

Цените са без ДДС.

Получвате фактура и плащате по банка, касови бележки не издаваме.