Изберете страница

ИТАЛМОДАЛУЧЕ ИНЖЕНЕРИНГ

http://iml.bg/

Информация за клиента:

„ИМЛ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предлага цялостно инженерингово обслужване при изграждане на електроинсталации за всякакъв тип обекти, поддръжка и ремонт на електроинсталации, aбонаментна поддръжка, производство на електротабла, кабелни захранвания средно и ниско напрежение, трафопостове, слаботокови системи и др.

За този клиент направихме нов дизайн и актуализирахме съдържанието на стария му сайт според указанията.

Услуги:

Уеб дизайн, базова оптимизация на сайта, допълнителна оптимизация на сайта.

Tехнологии:

Word Press

%

ОПИТ

%

ТАЛАНТ

%

ВЪЛШЕБСТВО