ERP BIZZIO

ERP Bizzio е създадена и се развива от нашите партньори от Генклауд ООД. Bizzio е бизнес система съчетаваща в себе си характеристиките на много видове други системи. Bizzio е набор от голямо количество тухлички и зъбни колелца (Lego технология), които могат да се с свързват по всевъзможни начини и да изграждат различни видове системи. В зависимост от желанията на клиента се избират подходящите за него елементи, проектират се нови ако е необходимо и се сглобява неговата перфектна система (профил на клиента). Bizzio е реализиран с най-новите технологии на Microsoft. Bizzio позволява да бъде инсталира както в офисите на клиента (за клиенти с по-затворена структура, примерно производствено предприятие) така и да бъде качен на Cloud сървър и достъпен от по-широк спектър потребители подходящо за клиенти с по-отворена структура, примерно верига магазини). Bizzio позволява да бъде инсталиран като локална desktop апликация, така и да бъде достъпван през браузер от всяка точка разполагаща с интернет. Bizzio работи както на PC компютри така и на MAC. Сървърската част на Bizzo е изградена от хиляди Web Services (отново Lego технология). Web Services е световен стандарт за изграждане на интернет апликации. Това позволява на Bizzio да комуникира с различни други външни системи (банки, регистри, GPS, Google Maps, интернет магазини и т.н.), които да допълват неговата функционалност. 


There are no products to list in this category.