About Us

About Us Favicon е малка фирма с големи амбиции в две основни направления:

Внедряване и поддръжка на ERP и CRM системи и складов софтуер;

Обща компютърна поддръжка;