Изберете страница

Промените са свързани с протокола HTTP /Hypertext Transfer Protocol/. Този протокол се използва за комуникация между сървъра, на който е разположен Вашият сайт и браузерите на потребителите, които посещават сайта. Ако комуникацията става по протокола HTTP, информацията, която въвеждате не е защитена и затова лесно може да бъде прихваната, подслушана и дори променена. За разлика от HTTP, при HTTPS /Hypertext Transfer Protocol Secure/ информацията, която протича между браузъра и сървъра, е криптирана и няма как да бъде прихваната или компрометирана. Поради тази причина HTTPS става силно препоръчителен за сайтове, които имат Контактни /Login/ форми, в които се въвеждат потребителски имена и пароли, форми за въвеждане на лични данни и др. Ако сайтът Ви съдържа форми за въвеждане на данни, но не зарежда  по HTTPS, в браузърите на посетителите ще се визуализира  съобщение „Not secure“, което означава, че връзката не е сигурна.  На първи етап това съобщение ще се вижда в браузъра Google Chrome, като надпис в лентата пред адреса на сайта. На следващ етап обаче се планира съобщението да става все по-видимо за потребителите, като в някакъв момент то ще се показва за всички сайтове, които зареждат по HTTP. Подобно съобщение ще притеснени потребителите на сайта Ви. Затова е по-добре, ако Вашият сайт се зарежда по HTTP, да планирате минаване към HTTPS навреме. Така и самият сайт ще бъде по-добре защитен, а потребителите му ще са сигурни и спокойни, че до персоналните им данни няма да се домогнат недоброжелатели.